Fisioteràpia

FISIOTERÀPIA ESPORTIVA, TRAUMATOLÒGICA I REUMATOLÒGICA.

A Gencelsalut tractem a cada un dels nostres pacients de manera individualitzada. El nostre equip de fisioterapeutes valorarà la teva dolença amb la finalitat d’oferir-te una solució en el mínim temps possible. La base de la fisioteràpia actual és l’exploració, el diagnòstic i el raonament clínic buscant la causa del problema en els diferents sistemes de l’organisme per, posteriorment, plantejar un tractament amb les diferents tècniques de les que disposem. Tractem mals d’esquena, dolences musculars, hèrnies discals, tendinopaties, dolors articulars, artrosi, artritis, cefalees… amb la finalitat d’optimitzar la mobilitat i la funcionalitat. A Gencelsalut posem al teu abast l’avançat sistema INDIBAACTIV.

fisioterapia2

 

fisioterapia3

fisioterapia4

 

FISIOTERÀPIA EN OBSTETRÍCIA I UROGINECOLOGIA. REEDUCACIÓ DEL SÒL PÈLVIC.

A Gencelsalut ens preocupem per la teva qualitat de vida abans i després de l’embaràs.

Durant l’embaràs la dona està sotmesa a diferents canvis (a nivell mecànic, digestiu, etc) i el nostre futur nadó s’ha d’adaptar al cos de la mare. A vegades aquestes adaptacions no són prou adequades i poden sorgir problemes afegits com la ciàtica, hemorroides, acidesa digestiva, etc. La fisioteràpia/osteopatia en obstetrícia té com a finalitat que aquestes adaptacions es puguin realitzar sense dificultat i que el nostre futur nadó es trobi en la comoditat adequada. D’ altra banda, provocat per l’embaràs i altres causes, podem trobar debilitat en els músculs que conformen el sòl pèlvic. La reeducació d’aquesta musculatura és imprescindible per tal d’evitar problemes d’incontinència urinària, prolapses o disfuncions sexuals.

fisioterapia5

FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA PER A NADONS.

La fisioteràpia respiratòria és una pràctica que consisteix en una sèrie de tècniques que ajuden a expulsar la mucositat escurçant la duració del procés d’obstrucció bronquial als nadons. Amb aquest tractament afavorim l’expulsió de l’aire, arrossegant la mucositat fins a la gola, des d’on les flegmes puguin ser expulsades amb un cop de tos.

fisioterapia6